Kabar gembira bagi Anda para peserta UK mapel agama. Berikut adalah hasil penialian Uji Kompetensi Awal guru PAIS, guru madrasah tahap 1 dan tahap 2 LPTK IAIN Sunan Ampel.

1.  Peserta Diskualifikasi

2. Peserta Lulus Madrasah Tahap 1

3. Peserta Lulus Madrasah Tahap 2

4. Peserta Lulus PAIS

5. Peserta Tidak Lulus Madrasah Tahap 1

6. Peserta Tidak Lulus Madrasah Tahap 2

7. Peserta Tidak Lulus PAIS

Sumber Data: Website IAIN Sunan Ampel Surabaya

Iklan